Drets del transport terrestre

autobus-fondo-blanco_0.png

Els drets dels viatgers d'autobús i autocar es regulen en el Reglament (UE) 181/2011, que s'aplicarà als viatgers que tinguin el seu punt d'embarcament i desembarcament en el territori d'un estat membre de la Unió Europea i es resumeixen en els apartats següents:

A) Drets de compensació i assistència en cas d'accidents

D'aplicació en cas de serveis regulars de més de 250 km. i serveis discrecionals:

1. Dret a compensació per mort o lesions personals i per pèrdua o dany de l'equipatge

Amb un límit màxim d'indemnització no inferior a 220.000 euros per passatger i 1.200 euros per peça d'equipatge, a excepció dels equips de mobilitat reduïda, l'import serà equivalent al cost de substitució.

2. Dret d'assistència

Haurà de ser prestada pel transportista i ser adequada i proporcionada per les necessitats pràctiques immediates del viatger després de l'accident: menjar, beguda i, si cal, allotjament per un màxim de 2 nits i per import màxim de 80 euros per nit i per persona.

B) Drets d'assistència de les persones amb mobilitat reduïda (PMR)

1. En serveis regulars de fins a 250 km

A efectuar la reserva i compra de bitllets sense cost addicional i en les mateixes condicions que s'apliquen a la resta dels passatgers.

Excepció: que s'hagi de donar compliment als requisits de seguretat establerts per la normativa i quan el disseny del vehicle faci impossible l'embarcament, desembarcament o trasllat de la persona de manera segura i viable.

2. En serveis regulars de més de 250 km:

 • A ser informades sobre tot servei alternatiu acceptable operat pel transportista en cas de negar-se la reserva o emissió de bitllet.
 • En cas que no s'hagi notificat amb un mínim de 36 hores d'antelació la necessitat d'assistència i es denegui l'embarcament per causa de la seva discapacitat o mobilitat reduïda, tenen dret a escollir alternativament entre:
  • El reemborsament del bitllet i, si escau, un servei d'anada i tornada gratuït al primer punt de sortida, en la primera ocasió que es presenti
  • La continuació del viatge o un recorregut alternatiu, sempre que fos viable.
 • En cas que el transportista o l'agència de viatges es negui a acceptar la reserva o a emetre el bitllet d'una PMR pel motiu de complir amb els requisits de seguretat o per la impossibilitat de l'embarcament, desembarcament o trasllat de la PMR a causa del disseny del vehicle, tenen dret a:
  • Sol·licitar ser acompanyades per una altra persona capaç de prestar-li l'assistència requerida, la qual viatjarà gratuïtament.
  • Ser informades immediatament de les raons que impedeixen l'acceptació de la reserva o emissió del bitllet i en cas que ho sol·liciti expressament la PMR, ser informades per escrit en el termini de 5 dies hàbils després de la sol·licitud.
 • A disposar de la informació general del viatge i de les condicions de transport en formats adequats i accessibles incloent les reserves i la informació en línia.
 • Que s'adoptin les mesures necessàries per facilitar la recepció de les notificacions de necessitat d'assistència realitzades per les PMR, tant en els punts de venda com en la venda telefònica i per internet.
 • En cas que no s'efectués la corresponent notificació, tenen dret a que es facin tots els esforços raonables per garantir la prestació d'assistència de manera que puguin embarcar en els serveis de transport de sortida, fer transbordaments necessaris i desembarcar dels serveis de transport d'arribada per als que han adquirit el bitllet.

C) Drets en cas de cancel·lació, retard de més de dues hores o overbooking (sobrereserva).

A que el transportista li ofereixi triar entre les següents opcions:

 • La continuació o recorregut alternatiu fins a la destinació final sense cost addicional i en la primera ocasió possible, en condicions comparables.
 • El reemborsament del preu del bitllet i, si escau, un servei de tornada gratuït en autobús o autocar en la primera ocasió possible, al primer punt de partida esmentat en el contracte de transport.

Si el transportista no ofereix al viatger aquestes possibilitats, aquest tindrà dret a percebre una compensació equivalent al 50% del preu del bitllet, a més del reemborsament del preu del bitllet, que haurà d'abonar en el termini d'un mes a partir de la presentació de la sol·licitud d'indemnització.

En cas d'un viatge de més de tres hores, en cas de cancel·lació o retard en la sortida de l'estació de més de 90 minuts, el viatger té dret que el transportista li presti gratuïtament assistència que inclourà aperitius, menjars o begudes raonables al temps d'espera o retard, sempre que es disposi d'ells en l'autobús o l'estació i, quan sigui necessari, allotjament en un hotel fins a un màxim de 2 nits i amb un límit de 80 euros per nit i per persona i, transport d'anada i tornada fins al lloc d'allotjament.

Excepció: si la cancel·lació o el retard es deuen a condicions meteorològiques extremes o als grans catàstrofes naturals que facin perillosa la seguretat del servei d'autobús o autocar.

Documentació

Reglament (UE) 181/2011

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline