Avís legal

Sobre ACAVe

Lloc Web i dominis

L'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades opera a la xarxa, per oferir els seus serveis amb els següents dominis:

Considerant www.acave.travel com a domini principal.

Objecte i funcionalitat del Lloc Web

L'activitat d'ACAVe és la d'oferir els serveis que estan exposats a aquest lloc web a l'apartat “Què és ACAVe?”.

Informació general i dades identificatives

En compliment amb l'art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l'informem que l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitazes, està domiciliada a Av.de la Riera de Cassoles, 54, 5ª Planta, 08012 Barcelona i disposa de NIF G08775546. Així mateix està inscrita al Registre de la Subdirecció General de Programació i Actuació Administrativa del Ministeri de Treball sota el número d'expedient 2466.

Poden contactar amb nosaltres a través de la nostra adreça postal a dalt indicada, així com usant els següents medis:

  • Per correu electrònic a través de l'adreça acave@acave.travel
  • Per telèfon al número 93 321 97 29.

Sobre els usuaris

L'accés i/o ús d'aquest lloc web per part d'una persona l'atribueix la condició d'USUARIO a aquesta persona.L'USUARI accepta, per l'ús i accés d'aquest Lloc Web de l'ACAVe, les Condicions Generals d'Ús presentades a cotinuación.

Condicions d'Ús del Lloc Web

L'Usuari assumeix la responsabilitat de fer un ús adequat del lloc web d'ACAVe: www.acave.travel, i es compromet a no emplear-lo en accions que puguin:

Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l'ordenament jurídic europeu i espanyol.

Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

Provocar danys als sistemes informàtics de l'ACAVe dels seus proveïdors o de terceres persones.

Introduir o difondre a la xarxa software malicioso, virus informàtics o qualsevols altres sistemes físicos o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys mencionats al punt anterior.

Intentar accedir o, en el seu cas, utilitzar les comptes d'altres usuaris i modificar o manipular les seves dades.

Edat dels Usuaris

El lloc web www.acave.travel no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d'edat. No obstant, no es permet l'ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, en el seu cas, l'ús es faci tutel·lat per algun esponsable legal o major d'edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a l'ACAVe dades de caràcter personal, pròpies o de familiars.

Registre d'Usuaris

Per a accedir a determinats serveis es precisa la condició d'USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l'USUARI la custòdia de la contrasenya usada per a evitar la usurpació de la seva identitat en els lloc de l'ACAVe als que tingués accés per la seva condició d'usuari registrat.

Així mateix l'Usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per l'accés a www.acave.travel i durant l'utilització del mateix, és verdadera, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

Propietat intel·lectual sobre els continguts del Lloc Web

Tots els elements que formen el Lloc Web, així com la seva estructura, disseny i codi font, són titularitat d'ACAVe i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest Lloc Web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol·lcitar prèviament autorització.

L'ACAVe no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del Lloc Web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas de infracció d'aquests drets per part de l'Usuari.

Enllaços (Links)

Aquest Lloc Web inclou enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines d'Internet externes al lloc web d'ACAVe. En cas de que l'USUARI usi aquests enllaços, ACAVe l'informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs web ni els seus continguts.

En cap cas ACAVe assumirà cap responsabilitat pel contingut d'un lloc web aliè a ACAVe, atès que no té cap capacitat de control sobre els mateixos. No obstant, si qualsevol usuari té coneixement de que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, li agrairíem que contacti amb ACAVe indicant-ho per així procedir a eliminar l'esmentat enllaç.

Tota activitat efectuada a llocs web que no son titularitat d'ACAVe està regulada per les seves pròpies normes i condicions, pel que recomenem que, abans del seu ús, els usuaris s'informin sobre tal extrem en els apartats d'avís legal o similars d'aquests altres llocs web.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline