Transport marítim o per vies navegables

Quan sigui aplicable el Reglament europeu 1177/2010 (llevat d'excepcions, serveis de passatge amb sortida d'un port de la UE o amb retorn a la UE si el transportista és de la UE i creuers amb sortida a UE):

  1. No poden carregar-costos addicionals o imposar condicions especials per a la reserva i emissió de bitllets.
  2. No es poden negar-te realitzar una reserva, llevat que sigui estrictament necessari per complir amb les normes de seguretat establertes per les autoritats competents o quan el disseny del vaixell o infraestructures portuàries impossibilitin el teu transport de forma segura. En aquest cas, et poden requerir perquè portis un acompanyant que pugui prestar l'assistència requerida. El transport d'aquest acompanyant serà gratuït en quant als serveis de passatge.
  3. Si et deneguen l'embarcament, havent notificat teves necessitats especials abans de comprar el bitllet, tens dret a triar entre el reemborsament (i quan sigui necessari, la tornada al primer punt de partida) o, la teva recol·locació a la destinació final sense suplement en el preu i en condicions de transport comparable. També tens dret a que t’indiquin per escrit els motius del rebuig en un termini de 5 dies des de la teva sol·licitud.
  4. T’han de facilitar informació sobre l'accessibilitat.
  5. Dret a assistència gratuïta als ports i a bord dels vaixells, sempre que l'hagis sol·licitat amb una antelació mínima de 48 hores i et presentis en el punt que et digui el transportista no més de 60 minuts abans de l'hora d'embarcament anunciada o si no s'ha determinat hora d'embarcament, com a mínim 60 minuts abans de l'hora de sortida anunciada.
  6. Tens dret a que t’indemnitzin en cas de danys o pèrdua del teu equip de mobilitat, sempre que el succés que els hagi originat sigui conseqüència d'una falta o negligència del transportista. La indemnització consistirà en el valor de substitució o en el cost de la reparació del material.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline