Assegurances i altres acords

Assegurances

ACAVe ha establert acords de col·laboració amb els proveïdors d’assegurances més representatius del sector, a fi de posar a disposició dels associats les assegurances més competitives d’assistència en viatge, de responsabilitat civil i de caució, que ofereixen una àmplia varietat de cobertures.

AON TAEDS

ACAVe té subscrit un acord amb aquesta corredoria d’assegurances en virtut del qual els membres de l’Associació poden accedir a unes condicions summament avantatjoses en la contractació de qualsevol productes necessari per a la creació i el funcionament de l’agència:

  • Avals/fiances davant l’administració: solucions amb diferents companyies asseguradores amb les millors condicions del mercat.
  • Pòlissa de responsabilitat civil: assegurança que han de subscriure obligatòriament les agències de viatges per ser membres de l’Associació. Disponibles cobertures per insolvència de proveïdors.
  • Assegurances conveni: Pòlissa d’accidents per a empleats i exteriorització del premi a la jubilació.
  • Assegurances de viatge: Disposem d’una àmplia oferta de productes i companyies asseguradores perquè cada agència trobi la solució que millor s’adapti a la seva idiosincràsia. Facilitem diferents canals de comercialització, com ara la contractació en línia (B2B), microsites i integracions XML (B2C).
  • Altres assegurances: pòlisses multirisc per al local de l’agència, així com pòlisses de vida i subsidi per a autònoms, etc.

AXA-WINSARTORIO

ACAVe té subscrit un acord en virtut del qual els membres d’ACAVe poden accedir a unes condicions summament avantatjoses en la contractació dels productes següents:

Pòlissa de responsabilitat civil: assegurança que han de subscriure obligatòriament les agències de viatges per ser membres de l’Associació.

Assegurances de viatge: ACAVe disposa d’una àmplia oferta d’assegurances de viatge a uns preus molt competitius.

Fiances reglamentàries: ACAVe posa a disposició dels seus associats la possibilitat de contractar les fiances establertes reglamentàriament amb unes condicions econòmiques molt favorables.

ERGO

Ofereix als associats d’ACAVe un producte que es pot ajustar a les necessitats concretes de cadascun dels viatgers. SELECT permet contractar, a més d’un conjunt de garanties anomenades principals, que inclouen equipatge, assistència, despeses mèdiques, responsabilitat civil, demores i accidents, una sèrie d’ampliacions i cobertures addicionals com poden ser:

  • Ampliació d’equipatge fins a 6.000 €
  • Ampliació de despeses mèdiques a l’estranger fins a 63.000 €
  • Ampliació d’accidents fins a 180.000 €

Tecnologia

ACAVe manté acords amb destacats proveïdors tecnològics per tal d’oferir solucions tecnològiques als nostres associats en les millors condicions. Entre aquests destaquen els acords amb Beroni, empresa especialitzada en programes de gestió per a agències de viatges, i Timenet, aplicació per al control horari.

Altres acords

Des d’ACAVe negociem acords amb diferents entitats per oferir les millors condicions als nostres associats en diferents productes i serveis.

Destacar els acords amb: Banc Sabadell, Laboratorios Synlab i FEMXA.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline