Drets del transport aeri

avion-fondo-blanco.png

A) Drets que assisteixen als passatgers aeris amb sortida des d'un aeroport de la UE o amb arribada a un aeroport de la UE, en aquest últim cas si la companyia aèria és comunitària, segons el Reglament 261/2004 de Drets de Passatgers Aeris:

1. Cancel·lació del vol

En cas de cancel·lació d'un vol la companyia aèria està obligada a oferir al passatger les següents opcions:

 1. El reemborsament del bitllet en 7 dies.
 2. La conducció fins a la destinació final en condicions de transports comparables, el més ràpid possible.
 3. La conducció fins a la destinació final en condicions de transports comparables, en una data posterior que convingui al passatger, en funció dels seients disponibles.

A més l'aerolínia està obligada a prestar al passatger la següent assistència:

 1. Menjar i refrescs suficients durant el temps d'espera.
 2. Dues trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax o correu electrònic.
 3. Allotjament en hotel i transport entre hotel i aeroport en el cas que la sortida prevista sigui com a mínim l'endemà.

Així mateix, el passatger té dret a que se li indemnitzi en funció de la distància del vol (es prendrà com a referència l'última destinació a què el passatger arribarà amb retard):

 1. 250 € per vols de fins a 1.500 km.
 2. 400 € per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 km i per als tots els altres vols d'entre 1.500 km i 3.500 km.
 3. 600 € per la resta de vols.

Si s'ofereix als passatgers ser conduïts fins a la destinació final en un transport alternatiu amb una diferència en l'hora d'arribada respecte a la prevista pel vol inicialment reservat:

 1. que no sigui superior a dues hores, per a tots els vols de 1500 Km o menys, o
 2. que no sigui superior a tres hores, per a tots els vols intracomunitaris de més de 1500 Km i per a tots els demés vols d'entre 1500 i 3500 km, o
 3. que no sigui superior a quatre hores, per a tots els vols no compresos en a) o en b),

el transportista aeri encarregat d'efectuar el vol podrà reducir en un 50 % la compensació.

No és procedent la compensació en els següents casos:

 1. Si l'aerolínia pot provar que la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries que no podrien haver-se evitat fins i tot si s'haguessin pres totes les mesures raonables.
 2. Si l'aerolínia ha informat de la cancel·lació amb almenys 2 setmanes d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista.
 3. Si l'aerolínia ha informat amb una antelació d'entre 2 setmanes i 7 dies respecte a l'hora de sortida prevista i ha ofert un transport alternatiu amb sortida amb no més de 2 hores d'antelació i arribada a destinació final amb menys de 4 hores de retard.
 4. Si l'aerolínia ha informat de la cancel·lació amb menys de 7 dies d'antelació respecte a l'hora de sortida prevista i s'ha ofert un altre vol amb sortida amb no més d'1 hora d'antelació i arribada a destinació final amb menys de 2 hores de retard.

2. Retard del vol

2.1 Retard inferior a 2 hores

No hi ha obligació de prestar assistència al passatger per part de l'aerolínia.

2.2 Retard igual o superior a 2 hores

a. Assistència

En cas de retard de 2 hores o més en vols de 1.500 km, de 3 hores o més en vols intracomunitaris de més de 1.500 km i de tots els vols d'entre 1.500 km i 3.500 km o de 4 hores o més a la resta de vols la companyia aèria està obligada a assistir al passatger oferint gratuïtament:

 1. Menjar i refrescs suficients durant el temps d'espera.
 2. Dues trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax o correu electrònic.
 3. Allotjament en hotel i transport entre hotel i aeroport en el cas que la sortida prevista sigui com a mínim l'endemà.

b. Compensació

Si el retard és igual o superior a 3 hores en l'arribada a destinació final el passatger té dret, a més de l'assistència del punt anterior, a la compensació establerta en cas de cancel·lació del vol, és a dir, a que se li indemnitzi en funció de la distància del vol (es prendrà com a referència l'última destinació a què el passatger arribarà amb retard):

 1. 250 € per vols de fins a 1.500 km.
 2. 400 € per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 km i per als tots els altres vols d'entre 1.500 km i 3.500 km.
 3. 600 € per la resta de vols.

Les compensacions podran ser reduïdes en un 50% en els mateixos supòsits que per la cancel·lació.

No és procedent la compensació si l'aerolínia pot provar que la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries que no podrien haver-se evitat fins i tot si s'haguessin pres totes les mesures raonables.

c. Reemborsament

El passatger té dret al reemborsament del bitllet en un termini de 7 dies quan el retard és de 5 hores com a mínim i el passatger decideix no viatjar.

3. Denegació d'embarcament

Es considera denegació d'embarcament quan l'aerolínia no deixa volar a un passatger que té tota la documentació en regla.

3.1. Renúncia voluntària a la reserva

Abans de procedir a denegar un embarcament l'aerolínia ha de demanar que es presentin voluntaris que acceptin renunciar a les seves reserves a canvi dels beneficis que s'acordin entre el passatger i l'aerolínia.

El passatger que accepti tindrà dret a més a triar entre les següents opcions:

 • El reemborsament del bitllet en 7 dies.
 • La conducció fins a la destinació final en condicions de transports comparables, el més ràpid possible.
 • La conducció fins a la destinació final en condicions de transports comparables, en una data posterior que convingui al passatger, en funció dels seients disponibles.

3.2. Renúncia obligada a la reserva

Només quan el nombre de voluntaris no sigui suficient l'aerolínia podrà denegar l'embarcament al passatger contra la seva voluntat, en aquest cas l'aerolínia està obligada a prestar immediatament al passatger la següent assistència:

 1. Menjar i refrescs suficients durant el temps d'espera.
 2. Dues trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax o correu electrònic.
 3. Allotjament en hotel i transport entre hotel i aeroport en el cas que la sortida prevista sigui com a mínim l'endemà.

A més la companyia aèria està obligada a oferir al passatger les següents opcions:

 1. El reemborsament del bitllet en 7 dies.
 2. La conducció fins a la destinació final en condicions de transports comparables, el més ràpid possible.
 3. La conducció fins a la destinació final en condicions de transports comparables, en una data posterior que convingui al passatger, en funció dels seients disponibles.

Així mateix, el passatger té dret a que se li indemnitzi en funció de la distància del vol (es prendrà com a referència l'última destinació a què el passatger arribarà amb retard):

 1. 250 € vols de fins a 1.500 km.
 2. 400 € per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 km i per als tots els altres vols d'entre 1.500 km i 3.500 km.
 3. 600 € per la resta de vols.

4. Canvi de classe

El passatger té dret al reemborsament de les següents imports en els posteriors 7 dies:

 1. El 30% del preu del bitllet del passatger per a tots els vols de 1.500 quilòmetres o menys, o
 2. El 50% del preu del bitllet per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 km, excepte els vols entre el territori europeu dels Estats membres i els territoris francesos d'ultramar, i per tots els altres vols d'entre 1.500 i 3.500 km, o
 3. El 75% del preu del bitllet per a tots els vols no inclosos en els supòsits anteriors, inclosos els vols entre el territori europeu dels Estats membres i els territoris francesos d'ultramar.

B) Drets que assisteixen als passatgers aeris en la resta de vols (vols que no tenen origen a la UE ni són operats per una companyia comunitària que parteixi d'un Tercer Estat amb destinació a un país comunitari), segons el Conveni de Montreal:

En el cas de retard, denegació d'embarcament o cancel·lació del vol el passatger té dret a que l'aerolínia li indemnitzi pels danys ocasionats pel retard en l'arribada.

La responsabilitat de l'aerolínia es limita a un màxim de 4.694 DEG per passatger (el dret especial de gir és una unitat definida pel Fons Monetari Internacional. La seva equivalència en euros es troba a la pàgina del Banc d'Espanya).

Aquesta responsabilitat cessarà si l'aerolínia prova que ella i els seus dependents i agents van adoptar totes les mesures que eren raonablement necessàries per evitar el dany o que els va ser impossible, a un i als altres, adoptar aquestes mesures.

C) Drets que assisteixen als passatgers aeris en cas d'incidències en l'equipatge, segons el Conveni de Montreal.

En el cas que hi hagi qualsevol incidència amb l'equipatge facturat el passatger ha d'emplenar, en primer lloc, el Part d'Irregularitat d'Equipatge (PIR) en el taulell de l'aerolínia abans d'abandonar l'aeroport.

Cada aerolínia té la seva pròpia política de compensació per les incidències en equipatge, per tant, s'ha de consultar en cada cas la política de l'aerolínia que opera el vol per saber la indemnització que correspon.

Actualment el Conveni de Mont-real estableix el límit màxim en la responsabilitat de 1.131 Drets Especials de Gir (DEG) per passatger, tret de declaració especial de valor.

1. Danys a l'equipatge

Un cop realitzat el PIR el passatger ha de cursar la corresponent reclamació davant la companyia aèria per escrit en un termini màxim de 7 dies des del lliurament de l'equipatge.

El dany s'ha de produir des del lliurament de l'equipatge a l'aerolínia, en el moment de facturar, fins a la recollida del mateix pel passatger.

2. Retard en el lliurament de l'equipatge

Un cop realitzat el PIR el passatger ha de cursar la corresponent reclamació davant la companyia aèria en un termini màxim de 21 dies des del lliurament de l'equipatge.

En el cas que el passatger hagi de comprar béns de primera necessitat, és imprescindible que guardi tots els rebuts o factures originals per tal de sol·licitar el reemborsament a la companyia aèria un cop l'equipatge s'hagi lliurat.

3. Pèrdua d'equipatge

El retard en el lliurament d'un equipatge superior a 21 dies es considera pèrdua d'equipatge a efectes de compensació.

En el cas que l'aerolínia no compensi al passatger per les incidències a l'equipatge el passatger té un termini màxim de 2 anys per reclamar via judicial.

Documentació

Reglament 261-2004

Conveni de Montreal

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline