Avís legal i Política de Protecció de dades

Acave.travel és un domini a Internet la titularitat del qual correspon a l’Asociación Catalana de  Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe)  proveïda de NIF G08775546, amb domicili social a Barcelona (08012), Av. Príncep d’Astúries, 54, 5ª Planta, amb telèfon 93 321 97 29, fax 93 322 12 04 i e-mail: acave@acave.travel. Així mateix ACAVe està inscrita al Registre de  la Subdirecció General de Programació i Actuació Administrativa del Ministeri de Treball sota el numero d’expedient 2466. Els fins d’ACAVe estan exposats en aquest lloc web a l’apartat “Què és ACAVe?”.

Ús del lloc web

L'ús del lloc Web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquells particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc Web.

ACAVe es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc Web.

Tots els elements que formen el lloc Web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat d'ACAVe i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc Web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar|esmentar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

ACAVe no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc Web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

Links

Els enllaços continguts en aquest lloc Web poden dirigir a continguts Web de tercers externs a ACAVe. ACAVe no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en els esmentats llocs, que, a efectes d'ACAVe, tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas no impliquen cap relació entre ACAVe i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Cookies

El lloc Web d'ACAVe utilitza cookies (petits arxius|arxivaments d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc Web per part de l'usuari.

Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas no s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal

Política de Protecció de Dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ACAVe informa als usuaris del present lloc web que les dades personals que puguin facilitar-nos passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat i responsabilitat del qual correspon a ACAVe, sent la seva finalitat el poder atendre i processar adequadament les sol·licituds d’informació rebudes així com, en el seu cas, remetre’ls informació i correspondència d’aquesta entitat que pugui resultar del seu interès.

D’acord amb el disposat a la Llei de Protecció de Dades Personals, Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se a nosaltres en els termes que determina la pròpia Llei i el seu Reglament (Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre) a l’adreça Av. Príncep d’Astúries 54, 5ª planta, 08012 Barcelona o bé per mitjà de l’adreça de correu electrònic: acave@acave.travel.

 

Go to top